IDEEA DE BIOGRAFIE ÎN OPERA LUI G. CĂLINESCU
(Rezumat)

Aşa cum sugerează Adrian Marino în Dicţionarul de idei literare din 1973, problema biografismului începe să fie discutată competent în literatura română doar odată cu G. Călinescu. Fie şi implicită, această „metodă” a criticului de a îndepărta o întreagă tradiţie istoriografică îl conduce spre o serie de remarce interesante, răspândite în articolele sale şi lipsite, aparent, de un nucleu teoretic. Având în vedere însă că singura funcţie a biografiei este de a explica capodopera artistului, Călinescu susţine că biografia ar trebui concepută în forma unei „sinteze ideologice” a tuturor momentelor şi trăirilor relevante, în timp ce, la nivelul structurii, aceasta ar trebui să adopte întotdeauna o formă narativă. Pe scurt, criticul român ţine să disocieze mereu între biografia romanţată şi romanul biografic şi tot de aici pornesc consideraţiile sale fragmentare despre metoda biografistă. Dar tot Călinescu afirmă, în repetate rânduri, că jurnalul intim e o „prostie” sau o formă de imaturitate, întrucât, cu câteva excepţii, reprezintă o scriitură care nu se ridică la standardul adevăratei literaturi. Dar aşa cum arată Eugen Simion în Fals jurnal, în ciuda suspiciunii criticului, imaginea omului poate totuşi asambla din fragmente, constituind o formă de autobiografie. Să-i fi reuşit lui Călinescu, prin operele sale de ficţiune, dorita formulă „clasică” a mitului impersonal? Sigur că nu. Niciodată nu-şi va împlini idealul impersonalizării iar când se învăluie în schema mitică din Şun, accentele vocii din fundal rămân încă audibile. În ciuda principiilor sale din Sensul clasicismului, Călinescu nu reuşeşte în niciun fel să rămână un anonim sau să se sustragă propriei sale opere. Semnătura se permanentizează ca un fapt istoric, cum şi urmele omului prin lumea în care a trăit. De asemenea, realitatea şi concreteţea lumii lui Călinescu nu se poate transfigura, aşa cum ar fi dorit criticul, în idee pură.

Cuvinte-cheie: biografie, biografie romanţată, roman biografic, autobiografie, realism.