INVENŢIA SCRIITORULUI.
BIOGRAFII FICTIVE ŞI EFECTE REALISTE ÎN ADEVĂRATA VIAŢĂ A LUISEBASTIANKNIGHTDE NABOKOV

(Rezumat)

Articolul analizează modul în care Vladimir Nabokov se construieşte pe sine ca scriitor de limbă engleză în romanul său, Adevărata viaţă a lui Sebastian Knight (1941). Prin intermediul structurilor formale ale biografiei şi povestirii poliţiste, Nabokov reflectează asupra relaţiei dintre „realitate” şi reprezentarea ficţională a acesteia. Descrierea romanelor lui Sebastian Knight are, de asemenea, un rol important în acest joc literar complex, mai ales atunci când acestea sunt citite în legătură cu autobiografia lui Nabokov şi cu parcursul viitor al scriitorului. Principalul concept analitic este cel de postură literară, preluat din teoria lui J. Meizoz (2007). Reprezentată indirect prin personajele lui Sebastian şi ale lui V., biograful acestuia (care devine el însuşi scriitor), postura nabokoviană din roman este cea a scriitorului de avangardă exilat, încă neînţeles, care explorează şi extinde mizele estetice ale modernismului.

Cuvinte-cheie: Vladimir Nabokov, postură, biografie, ficţionalitate, realism.