ALEGERI JUSTE. CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA OBIECTULUI ÎN BIOGRAFIA SOCIOLITERARĂ
(Rezumat)

După câteva decenii în care sociologia literară şi-a concentrat interesul asupra instituţiilor, colectivităţii cititorilor şi mecanismelor de legitimare, văzute toate sub unghi categorial şi istorist, ultimii ani aduc o modificare de perspectivă: interesul studiilor de sociologie literară se concentrează asupra individualităţii creatoare, cercetată contextual şi interacţionist. Articolul de faţă îşi propune tocmai investigarea acestui nou interes ştiinţific, printr-o încercare de a citi cele mai recente studii în domeniu – cu precădere, cercetările lui Pascal Durand (2008) şi Bernard Lahire (2010) – drept tentative de a restitui, din perspectivă socioliterară, preocuparea biografistă. În a doua sa parte, articolul se ocupă de traseul biografiei în spaţiul literar românesc, încercând să aproximeze posibilităţile şi limitele unui demers biografic socioliterar aplicat literaturii din perioada comunistă.

Cuvinte-cheie: sociologie literară, biografie, proiect creator, individualitate creatoare, literatură română postbelică.