BIOGRAFIA PUSĂ LA ÎNCERCARE:
O PLEDOARIE PENTRU EXPERIMENT

(Rezumat)

Teoria recentă a biografiei constă în bună parte în critica acestui gen de discurs. Constatarea ne-a încurajat să perseverăm pe un drum ales iniţial sub constrângerea unor dificultăţi de ordin practic. Cercetările noastre privind două cazuri speciale, Eminescu şi Cioran, ne-au confruntat cu două variante ale „crizei” biografului: deficitul de informaţii în primul caz, excesul de informaţii, în cel de- al doilea. Considerând că „moartea autorului” a fost, totuşi, cu prea multă uşurinţă certificată de unii dintre cunoscătorii cu mare autoritate ai fenomenului literar, ni s-a părut legitim să riscăm câteva demersuri fără acoperire oficială în convenţiile tradiţionale ale genului biografic. „Parabiografia”, „onirobiografia”, „biografia imposibilă” desemnează aceste modalitaţi experimentale pe care le propunem cercetătorilor interesaţi (încă) de „viaţa autorului”.

Cuvinte-cheie: Eminescu, Cioran, biografie, „biografem”, identitate.