ARTA ÎNDEPĂRTĂRII DE BIOGRAFIE
(Rezumat)

Eseul propune o perspectivă asupra „parabiografiei” prin testarea limitelor/ deschiderilor noţiunii atât într-un cadru reflexiv, marcat de metamorfozele conceptului de biografie, cât şi în două studii de caz, ilustrând acomodarea noilor perspective teoretice în critica românească actuală. Spre exemplificare, am ales cărţile semnate de Ilina Gregori, una consacrată lui Eminescu (2008), cealaltă lui Cioran (2012), fiecare dintre ele înfăţişând o specie de parabiografie. În ambele cazuri, autoarea încearcă să exploreze limitele biograficului, i.e. „postura” şi „impostura”: pe de o parte, se impune o „rezolvare” metodologică a crizei de informaţii (în cazul şederii lui Eminescu la Berlin), pe de alta, autoarea semnalează provocările şi pericolele unei supraabundenţe de informaţie (în cazul experienţei pariziene a lui Emil Cioran). Ilina Gregori omogenizează cele două cazuri abordând mijloace de analiză comune,  mai  ales prin implicarea unei  discuţii ample despre relaţia dintre biografie şi fotografie, fie că instantaneul se referă la perspective panoramice sau la portrete. Să fie oare necesară reluarea acestei legături dintre imagine şi text, dintre portretul literar şi portretul pictural? Prin implicarea imaginilor în procesul descifrării misterului persoanei, cercetătoarea vieţilor lui Eminescu şi Cioran descoperă că biografia şi fotografia partajează acelaşi destin nefericit, jucat intre postură şi impostură: invalidate şi contestate pe temei de „hibriditate”, poza şi biografia se întâlnesc la intersecţia între pretenţiile artistice şi rigorile tehnice. Ca atare, condiţia biografului, ca şi a fotografului, intră sub incidenţa aceleiaşi determinări nefaste: demersul de a prinde viaţa cuiva în instantaneu sau în poveste îl transformă pe cel din spatele obiectivului într-o fiinţă paradoxală, care îşi lasă amprenta în două suprafeţe, fiind, după expresia lui Cioran, „de aici şi de altundeva” în acelaşi timp.

Cuvinte-cheie: postură, impostură, biograf-pelerin, onirobiografie, parabiografie, intersubiectivitate.