ION MANOLESCU

LITERARY HISTORY AND COGNITIVE SCIENCE.
A PSYCHO-NEUROLOGICAL PERSPECTIVE ON ROMANIAN INTERBELLUM FICTION


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.58.66
Author's coordinates: University of Bucharest, 5-7 Edgar Quinet Str., sector 1, Bucharest, Romania.
Email: imanol2015@gmail.com


LITERARY HISTORY AND COGNITIVE SCIENCE.
A PSYCHONEUROLOGICAL PERSPECTIVE ON ROMANIAN INTERBELLUM FICTION
(Abstract)

In the 21st century, literary history can no longer be perceived as an autonomous, monolithic discipline. To what extent is it open to structural and methodological influences from non-literary disciplines, such as cognitive science? In terms of content selection and value attribution, what would the benefits of connecting literary history and cognitive neurology and psychology be? The aim of my study is to provide answers to these questions, while rereading the works of 20th century Romanian novelists (Camil Petrescu, Anton Holban, G. Ibrăileanu) and authors of literary histories (E. Lovinescu, N. Iorga, G. Călinescu) from a neuroscience perspective.

Keywords: literary history, cognitivism, modernism, neuroscience, Romanian fiction, interdisciplinarity.


ISTORIA LITERARĂ ȘI ȘTIINȚELE COGNITIVE.
O PERSPECTIVĂ PSIHONEUROLOGICĂ ASUPRA ROMANULUI ROMÂNESC INTERBELIC
(Rezumat)

În secolul al XXI-lea, istoria literară nu mai poate fi percepută ca o disciplină autonomă, monolitică. În ce măsură este ea totuși deschisă influențelor structurale și metodologice provenite din sfera disciplinelor ne-literare, precum științele cognitive? Care ar putea fi beneficiile corelării istoriei literare cu psihologia sau neurologia cognitivă în ceea ce privește selecția conținuturilor și atribuirea valorilor? Scopul studiului meu este să răspundă acestor întrebări prin recitirea dintr-o perspectivă neuroștiințifică a operei unor romancieri (Camil Petrescu, Anton Holban, G. Ibrăileanu) și istorici literari (E. Lovinescu, N. Iorga, G. Călinescu) de secol XX.

Cuvinte-cheie: istorie literară, cognitivism, modernism, neuroștiință, roman românesc, interdisciplinaritate.

Full Text