MIHAELA MUDURE

ROMANIAN ENGLISH STUDIES SPECIALISTS AND NATIONAL LITERARY HISTORY


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.29.38
Author's coordinates: Babes Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: mmudurester@gmail.com


THE ROMANIAN ENGLISH STUDIES SPECIALISTS AND NATIONAL LITERARY HISTORY
(Abstract)

The study analyses Romanian specialists’ attempts to compile histories of Anglophone literatures. Special attention is paid to Leon Leviţchi’s contribution to the Romanian historiography of English Literature. The second part of the paper deals with the strategies to integrate the reception of foreign literatures (particularly Anglophone ones) into national literary histories, emphasizing the fact that David Damrosch has some valuable predecessors among the authors of Romanian literature dictionaries.

Keywords: English literature, foreign literatures, Leon Levițchi, Romanian historiography, translation.


ANGLIȘTII ROMÂNI ȘI ISTORIA LITERARĂ NAȚIONALĂ
(Rezumat)

Studiul analizează demersurile cercetătorilor literari români de a realiza istorii ale literaturilor anglofone. O atenție specială e acordată contribuțiilor istoriografice despre literatura engleză semnate de Leon Levițchi. A doua parte a lucrării abordează strategiile de integrare a receptării literaturilor străine (în special, a celor anglofone) în istoriile literare naționale, accentuând că David Damrosch are câțiva precursori însemnați printre autorii dicționarelor literare românești.

Cuvinte-cheie: literatură engleză, literaturi străine, Leon Levițchi, istoriografie românească, traducere.

Full Text