ANAMARIA OMER

A NEW CONCEPT OF LITERARY HISTORY.
ROMANIAN LITERATURE AND THE NETWORK STRUCTURES


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.39.46
Author's coordinates: University of Bucharest, 5-7 Edgar Quinet Str., sector 1, Bucharest, Romania.
Email: anamaria.omer@yahoo.com


A NEW CONCEPT OF LITERARY HISTORY.
ROMANIAN LITERATURE AND THE NETWORK STRUCTURES
(Abstract)

If we take into account the new technologies of the 21st century, could we imagine a concept of literary history which, in terms of its structural criteria, is fundamentally different from the traditional concepts we are accustomed to? Could we imagine the content of an alternative literary history abandoning the usual classification (based on literary epochs, literary currents or literary moments) and functioning on a network of interdisciplinary intersections between authors and texts? The present study attempts to draw the picture of a literary history based on network structures which connect authors and texts belonging to different epochs and currents by means of hypertextual nodes and links, rather than through linear chronologies.

Keywords: literary history, hypertextuality, network structures, postmodern literature, nodes, links.


UN NOU CONCEPT DE ISTORIE LITERARĂ LITERATURA ROMÂNĂ ȘI STRUCTURILE DE TIP REȚEA
(Rezumat)

Pe baza noilor tehnologii ale secolului XXI, am putea imagina un concept de istorie literară care să nu funcționeze după criteriile structurale cu care suntem obișnuiți? O istorie literară alternativă, al cărei conținut să nu mai fie clasificat în funcție de epoci, curente sau momente literare, ci în funcție de intersecțiile sale interdisciplinare, atât cu alți autori/texte, cât și cu domenii conexe? Pornind de la aceste întrebări, lucrarea de față își propune descrierea și analiza unei istorii literare structurate asemenea unei rețele, în care autori și texte ce aparțin unor epoci și curente diferite să poată fi uniți prin intermediul unor noduri și legături hipertextuale.

Cuvinte-cheie: istorie literară, hipertextualitate, structuri de tip rețea, literatură postmodernă, noduri textuale, conexiuni.

Full Text