ANDREEA MIRONESCU, DORIS MIRONESCU

THE NOVEL OF MEMORY AS WORLD GENRE. EXPLORING THE ROMANIAN CASE


DOI: 10.33993/drl.2020.7.97.115
Author's coordinates: Andreea Mironescu, “Alexandru Ioan Cuza” University, 11 Carol I Str., 700506, Iaşi, Romania.
Email: andreea.mironescu@uaic.ro
Author's coordinates: Doris Mironescu, “Alexandru Ioan Cuza” University, 11 Carol I Str., 700506, Iaşi, Romania.
Email: dorismironescu@yahoo.com

THE NOVEL OF MEMORY AS WORLD GENRE.
EXPLORING THE ROMANIAN CASE
(Abstract)

In the last four decades, the novel of memory has gained momentum on the world scene, taking advantage of the collapse of colonial and/or dictatorial regimes around the globe. Romania was not an exception, so after the fall of Communism in 1989, and more prominently at the beginning of the new millennium, this subgenre blossomed. Based on quantitative and qualitative research of a selection of fifty novels published in the Romanian space both before and after the fall of the communist regime, this article is the first attempt to map the Romanian novel of memory from a genre-based perspective. Our approach follows the evolution of the novel of memory in the course of four decades, from a thematic, formal, and generational perspective. Relying on these operators, as well as on the culturalist approach to literature in memory studies, we distinguish between a traumatic, a (n)ostalgic and an agonistic novel of memory.

Keywords: novel of memory, world genre, national subgenres, traumatic memory, (n)ostalgia.


ROMANUL MEMORIEI CA GEN MONDIAL.
O EXPLORARE A CAZULUI ROMÂNESC
(Rezumat)

În ultimele patru decenii, romanul memoriei s-a impus pe scena globală, în parte și datorită căderii unor regimuri politice coloniale și/sau dictatoriale. România nu reprezintă o excepție în acest scenariu, prin urmare, după prăbușirea comunismului în 1989, dar în special odată cu debutul noului mileniu, acest subgen a erupt în arena publică. Având la bază o analiză cantitativă și calitativă pe marginea unei selecții de 50 de romane publicate în spațiul românesc atât înainte, cât și după înlăturarea regimului comunist, acest articol reprezintă o primă încercare de a cartografia romanul memoriei dintr-o perspectivă centrată pe genul literar. Abordarea noastră urmărește evoluția romanului memoriei pe parcursul a patru decenii, sub aspect tematic, formal și generațional. Îmbinând acești operatori cu abordarea culturalistă a literaturii din câmpul studiilor despre memorie, propunem trei categorii în interiorul subgenului: romanul memoriei traumatice, romanul memoriei (n)ostalgice și cel al memoriei agonistice.

Cuvinte-cheie: romanul memoriei, gen literar mondial, subgen național, memorie traumatică, (n)ostalgie.

Full Text