MIHAELA MUDURE

SWIFTIAN IRONY AND THE ROMANIAN NOVEL


DOI: 10.33993/drl.2022.9.143.164
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj- Napoca, Romania.
Email: michaela.mudure@ubbcluj.ro

SWIFTIAN IRONY AND THE ROMANIAN NOVEL
(Abstract)

This paper offers a comparative analysis of two Romanian novels – Gulliver în ţara minciunilor [Gulliver in the Country of Lies] by Ion Eremia and Călătorie în Capricia [A Journey to Capricia] by Mircea Opriţă – which constitute excellent samples of the subversive use of Swiftian irony during the Communist and the post-Communist period. The first comparative level focuses on the ironical use of the Gulliver’s travels (as a trope) by the Romanian novelists. The second comparative level points to the practices of derision in Eremia’s and Opriţă’s hypertexts. Swift, like all great writers, belongs not only to his age. His irony is topical even in historical and political contexts very different from the Enlightenment.

Keywords: hypertext, hypotext, communism, post-communism, subversion.


IRONIA SWIFTIANĂ ȘI ROMANUL ROMÂNESC
(Rezumat)

Această lucrare oferă o analiză comparativă a două romane româneşti – Gulliver în ţara minciunilor de Ion Eremia şi Călătorie în Capricia de Mircea Opriţă – care constituie modele excelente de folosire subversivă a ironiei swiftiene în perioada comunistă şi post-comunistă. Primul nivel comparativ e focalizat pe utilizarea ironică a călătoriilor lui Gulliver (ca trop) de către romancierii români. Al doilea nivel comparativ indică practicile deriziunii în hipotextele lui Eremia şi Opriţă. Ca toţi marii scriitori, Swift nu aparţine doar unei epoci. Ironia lui este de actualitate chiar şi în contexte istorice şi politice foarte diferite de iluminism.

Cuvinte-cheie: hypertext, hipotext, comunism, postcomunism, subversiune.

Full Text