ANDRADA FATU-TUTOVEANU

THE ELECTRIC MIRROR. MEMORY, SELF-FICTION, POSTURES AND POSES. THE DISTANCE BETWEEN ME AND ME (2018)


DOI: 10.33993/drl.2021.8.18.29
Author's coordinates: Babes-Bolyai University, Horea 7, Room 104, 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: andrada.pintilescu@ubbcluj.ro, andrada.pintilescu@gmail.com

THE ELECTRIC MIRROR. MEMORY, SELF-FICTION, POSTURES AND POSES. THE DISTANCE BETWEEN ME AND ME (2018)
(Abstract)

Based on previous research on women’s life-writing, including Nina Cassian’s multilayered (constructed and deconstructed) diary, the current paper focuses on the complex manner in which literary postures are performed and discussed by the protagonist herself in the 2018 documentary directed by Dana Bunescu and Mona Nicoara. The Distance between Me and Me reinforces, with cinematic tools, the literary postures of the Engaged Writer in Cold War Romania, among many other postures (from children’s literature writer and storyteller to the author reflecting on the contemporary writers’ reception or the female condition in literature). The theatrical performance takes place at a double level: the postures on the screen and the reactions and dialogue of the aged protagonist with her persona on the screen. The paper discusses the manner in which diverse scenographies and numerous postures are re-enacted in this genuine formula, reflecting its relevance for Romanian Cold War writer figure.

Keywords: life-writing, Cold War, Romanian literature, women writers, postures, Nina Cassian.


OGLINDA ELECTRICA. MEMORIE, AUTOFICȚIUNE, POSTURI ȘI POZE. NINA CASSIAN: DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE (2018)
(Rezumat)

Pornind de la o cercetare anterioară şi un volum (2015) vizând literatura autobiografică feminină, lucrarea de faţă este interesată de modul în care posturile literare sunt performate şi discutate de protagonista însăşi în documentarul regizat de Dana Bunescu şi Mona Nicoară în 2018. Distanţa dintre mine şi mine reia, cu instrumente cinematografice, posturile literare ale “scriitorului angajat/scriitoarei angajate” din perioada comunistă, alături de alte posturi pe care le abordează Cassian (scriitoarea pentru copii, de pildă, sau scriitoarea care problematizează condiţia femeii în literatura contemporană). Punerea în scenă după modele teatrale ia loc pe două paliere: posturile de pe ecran şi reacţiile şi dialogul protagonistei aflate la senectute cu personajul de pe ecran. Studiul discută maniera în care diferitele scenografii şi numeroasele posturi literare sunt repuse în scenă în această formulă inedită, reflectând asupra relevanţei lor pentru o figură de scriitor din perioada Războiului Rece.

Cuvinte-cheie: scriere autobiografică, literatura română, Războiul Rece, femei scriitoare, posturi, Nina Cassian.

Full Text