ANGELO MITCHIEVICI

ADRIAN PĂUNESCU – POSTURAL POLYPHONIES IN THE GOLDEN AGE


DOI: 10.33993/drl.2021.8.75.90
Author's coordinates: Ovidius University, 1 Aleea Universității, 900472 Constanța, Romania.
Email: angelo_mitchievici@yahoo.com

ADRIAN PĂUNESCU – POSTURAL POLYPHONIES IN THE GOLDEN AGE
(Abstract)

Adrian Păunescu is the initiator of an unprecedented cultural phenomenon in communist Romania, Cenaclul Flacăra, which, together with poetry, incorporates music and choreography into a show that synthesizes nationalist themes with those of Western pop culture. From the perspective of literary postures and the idea of the author as the sum of social representations and theatricalization of the self as theorized by Jérôme Meizoz, Nathalie Heinlich or Boris Groys, Adrian Păunescu assumes different “roles”; from that of poeta vates to that of court poet, from the entertainer to the educator of a new generation of young people, the bluejeans generation, from the propagandist to the liberator from the yoke of conventions. The present study reviews these roles by analyzing their significance in the context of the age, also called “the Golden Age” in termes of propaganda.

Keywords: “Flame” Cenacle, literary posture, the court poet, pop culture, propaganda, nationalism.


ADRIAN PĂUNESCU – POLIFONII POSTURALE ÎN EPOCA DE AUR
(Rezumat)

Adrian Păunescu este inițiatorul unui fenomen cultural fără precedent în România comunistă, Cenaclul Flacăra, care incorporează alături de poezie muzica și coregrafia într-un spectacol sinteză a temelor naționaliste cu cele ale culturii pop occidentale. Din perspectiva posturilor literare și a ideii de autor ca sumă a reprezentărilor sociale și teatralizare a sinelui așa cum le teoretizează Jérôme Meizoz, Nathalie Heinlich sau Boris Groys, Adrian Păunescu asumă diferite „roluri” de la cel de poeta vates la cel al poetului de curte, de la cel de entertainer la cel de educator al unei noi generații de tineri, generația în blugi, de la cel de propagandist la cel de eliberator de sub jugul convențiilor. Studiul de față trece în revistă aceste roluri analizându-le semnificația în contextul epocii, numită și „Epoca de Aur” cu termenii propagandei.

Cuvinte-cheie: Cenaclul „Flacăra”, postură literară, poet de curte, cultură pop, propagandă, naționalism.

Full Text