MARICICA MUNTEANU

LIVING WITH IBRĂILEANU. HOW TO LIVE TOGETHER, HOW TO STAY ALONE


DOI: 10.33993/drl.2021.8.186.205
Author's coordinates: Institute „Al. Philippide”, Th. Codrescu, nr. 2, 700 481 Iaşi, Romania.
Email: mari.munteanu@ymail.com

LIVING WITH IBRĂILEANU.
HOW TO LIVE TOGETHER, HOW TO STAY ALONE
(Abstract)

The article investigates different postures of G. Ibrăileanu, the leader of the Viața  românească Cenacle, and the impact his manner of living has on the collective existence of the group. First of all, I am interested in how the writers’ lives get accommodated to the life of the mentor, how they manage to adapt their rhythm to his habits, gestures, obsessions, or spatial configurations. Secondly, I analyze the way Ibrăileanuʼs life is invested, in the collective imaginary, with a vocational component. Therefore, the host’s gestures become gestures with literature, while his lifestyle, and the space he inhabits end up producing passions among the cenacle writers.

Keywords: postures, cenacle, gesture, delicacy, G. Ibrăileanu


CONVIEȚUIREA CU IBRĂILEANU. TRĂITUL ÎMPREUNĂ, TRĂITUL SOLITAR
(Rezumat)

Articolul investighează diferite posturi ale criticului G. Ibrăileanu, liderul Cenaclului Viața românească, și impactul pe care stilul său de viață îl are asupra existenței de grup. În primul rând, mă interesează modalitățile de ritmare a vieții scriitorilor la viața mentorului, felul în care aceștia se adaptează în funcție de obiceiurile, gesturile, obsesiile sau configurațiile spațiale. În al doilea rând, urmăresc modul în care viața lui Ibrăileanu este investită, în imaginarul colectiv, cu o componentă vocațională. Astfel, gesturile amfitrionului devin gesturi cu literatura, în timp ce maniera de a trăi sau spațiul pe care îl locuiește ajung să producă pasiuni printre cenacliști.

Cuvinte-cheie: posturi, cenaclu, gest, delicatețe, G. Ibrăileanu.

Full Text