IOANA ONESCU

ALEXANDRU MUȘINA BETWEEN BEAT POET AND “BALNEAL GENIUS”


DOI: 10.33993/drl.2021.8.159.175
Author's coordinates: Babeş-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: ioanaonescu@yahoo.com

ALEXANDRU MUȘINA BETWEEN THE BEAT POET AND THE “BALNEAL GENIUS”
(Abstract)

Redefining auctoriality involves both literary and extra-literary criteria. Relying mostly on Jérôme Meizoz’s concept of posture introduced in Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, the purpose of this article is to investigate or to (re)evaluate the ways in which the writer imposes himself on the literary scene through self-figuration, involving, at the same time, the reception process. I analysed, for instance, the different representations of Alexandru Mușina, a writer from 80s generation, from the collective corpus, defined in the group formed at Monday Literary Circle, to individual presence. I was interesed in the position of the Romanian writer during the totalitarian regime and which were the alternative ways of obtaining visibility, taking into account the influence of rock star or the influence of Beat Poets. Another point of interest was the engagement that the writer adopts after ’89, in his fiction and as a public figure.

Keywords: 1980s generation, totalitarian regime, Monday Literary Circle, literary posture, Beat generation, “Balneal Genius”.


ALEXANDRU MUȘINA ÎNTRE POETUL BEAT ȘI „GENIUL BALNEAR”
(Rezumat)

Redefinirea auctorialității implică deopotrivă criterii literare și extraliterare. Având în vedere mai ales conceptul de postură formulat de către Jérôme Meizoz în Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, scopul prezentului articol este de a investiga sau de a (re)evalua modalitățile prin care scriitorul se impune pe scena literară prin figurarea de sine, implicând, în același timp, procesul receptării. Am analizat diferitele reprezentări ale lui Alexandru Mușina, un scriitor din generația ’80, de la corpul colectiv definit în grupul format la Cenaclul de Luni, la prezența individuală. M-a interesat poziția scriitorului român în timpul regimului totalitar și care au fost modurile alternative de a obține vizibilitate, luând în considerare influența starului rock sau influența poeților din generația Beat. Un alt punct de interes a fost modalitatea de angajare a scriitorului după ’89, în textele sale și ca prezență publică.

Cuvinte-cheie: generația  ’80,  regim  totalitar,  Cenaclul  de  Luni,  postură  literară,  generația  Beat, „geniul balnear”.

Full Text