Contact

ACADEMIA ROMÂNĂ Filiala Cluj-Napoca
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”


Str. Emil Racoviţă, nr. 21, 400165 Cluj-Napoca, România
Tel./ fax: (+40) 264 432440 (secretariat)
Tel.: (+40) 264 433749; (+40) 264 432116 (direcţiune)
E-mail: adrian.tudurachi@gmail.com.