DESPRE O CARTE MANIFEST: LITERATURA ÎN PERICOL DE TZVETAN TODOROV
(Rezumat)

Pornind de la cartea lui Tzvetan Todorov, Literatura în pericol (2007), studiul de faţă analizează succint relaţia dintre reflecţia literară şi cea filosofică actuală. Orientarea antimetafizică a gândirii moderne se răsfrânge în mod firesc şi asupra operei şi criticii literare, în sensul deplasării accentului dinspre semnificaţie înspre structură şi dinspre autor înspre lector. Repudierea biografismului se numără printre consecinţele paradigmelor culturale moderne. Întoarcerea la semnificaţie, reclamată de criticii „noii critici”, precum Tzvetan Todorov sau, la noi, Eugen Simion, implică însă şi o întoarcere a autorului, fie şi doar ca element constitutiv al textului.

Cuvinte-cheie: Tzvetan Todorov, operă, autor, critică biografică, Eugen Simion.