Consiliul director

Oana Fotache
Universitatea din București

Thomas Hunkeler
Université de Fribourg

Laurent Jenny
Université de Genève

Kazimierz Jurczak
Jagiellonian University, Cracovia

Marielle Macé
CNRS, Paris

William Marx
Université Paris X Nanterre

Nicolae Mecu
Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu, București

Virgil Nemoianu
Catholic University of America, Washington

Antonio Patraş
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Laura Pavel
Universitatea Babeș-Bolyai
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Ion Simuţ
Universitatea din Oradea

T. Szabó Levente
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Călin Teutişan
Universitatea Babeș-Bolyai
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Gisèle Vanhèse
Università Degli Studi Della Calabria

Christina Vogel
Universität ZürichComitetul de redacţie

Eugen Pavel – director
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Adrian Tudurachi – redactor-şef
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Cosmin Borza – redactor-şef adjunct
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Doru Burlacu
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Alex Goldiș
Universitatea Babeș-Bolyai
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Andrei Lazăr – revizie limba franceză
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Doris Mironescu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi

Ioana Nan – revizie limba engleză
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Roxana Patraș
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Magda Răduţă
Universitatea din București

Adriana Stan
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Ligia Tudurachi – secretar ştiinţific de redacţie
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca

Magda Wächter
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Cluj-NapocaComitetul de lectură

Anca Băicoianu
Universitatea din Bucureşti

Lucian Vasile Bâgiu
Lund University

Corina Croitoru
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Raluca Duinea
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Jakub Kornhauser
Jagiellonian University, Cracovia

Alexandru Matei
Universitatea Transilvania, Brașov

Roberto Merlo
Università degli Studi di Torino

Georgeta Moarcăs
Universitatea Transilvania, Braşov

Gabriel Nedelea
Universitatea din Craiova

Olga Bartosiewicz-Nikolaev
Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Liviu Papadima
Universitatea din Bucureşti

Lăcrămioara Petrescu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Catrinel Popa
Universitatea din Bucureşti

Marius Popa
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Amelia Precup
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Andrei Simuţ
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Mihaela Ursa
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Laura Zăvăleanu
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca