Call for papers
Dacoromania litteraria, 7/2020

SUBGENURILE ROMANULUI ROMÂNESC: IMPORTURI, LOCALIZĂRI, HIBRIDIZĂRI

Reconceptualizarea genurilor literare (cu precădere, a celor romanești) constituie o preocupare majoră a dezbaterilor teoretice contemporane. Odată cu proiectele de cercetare dezvoltate de Franco Moretti încă din ultimele decenii ale secolului trecut, cunoscând o intensă expansiune prin tot mai influentele analize computaționale din sfera digital humanities, reflecția asupra genurilor literare redeschide o serie de dosare conceptuale considerate clasate. Relația dintre apariția, dezvoltarea ori dispariția (sub)genurilor și conjuncturile sociale, ideologice sau istorice cunoaște astăzi noi problematizări, inclusiv demonstrații concrete, după cum definițiile și încadrările generice din dicționare și enciclopedii sunt confruntate cu invalidări sau cu permanente revizuiri care iau în considerare hibridizările, dislocările, ramificările, transformarea unor subgenuri în hipergenuri etc.

Pentru teoria, critica, și istoriografia literară din România această resurecție – aparent „formalistă”, în fapt, cu o deschidere culturală mult mai largă – ar trebui să reprezinte o mare oportunitate. Slaba reprezentare/calitate a demersurilor lexicografice dedicate conceptelor și ideilor literare, coroborată cu cvasiabsența discuțiilor teoretice substanțiale, a condus la preluarea și instrumentarea, fără problematizare, a unor formule curente în publicistică, care n-au legătură cu racordarea genurilor la istoria lor culturală transfrontalieră sau, dimpotrivă, care sunt doar sateliți comozi ai unor mode occidentale.

Pregătind în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” cea de-a doua ediție, revizuită și adăugită, a Dicționarului cronologic al romanului românesc de la origini până în anul 2000, propunem o reflecție asupra (sub)genurilor romanești din România, focalizată pe conturarea unor posibile taxonomii, definiții, istorii interne, modele influente, variații locale etc. Ceea ce ne interesează e lansarea unei dezbateri asupra multitudinii formelor romanești în spațiul românesc, asupra codurilor culturale pe care acestea le antrenează, precum și asupra dinamicii istorice care le tensionează și le articulează, făcând din ele expresia unei societăți.

Tocmai de aceea, numărul tematic al Dacoromania litteraria la care vă invităm să colaborați, propune, în principal, dezvoltarea următoarelor tematici:

  • destinul românesc al subgenurilor occidentale, implicând problemele specifice pe care le pune transferul lor într-o cultură „minoră”
  • modurile în care subgenurile și corelațiile lor configurează sisteme literare în diverse contexte istorice
  • „numirea” subgenurilor și circulația unor etichete în concurență sau complementaritate, în traducere sau adaptare liberă, pe teren românesc: ex. acoperirea românească a romanului de moravuri, raportul dintre romanul istoric și cel polițist în sistemul de forme din perioada comunistă, dimensiunile de poetică și de istorie culturală pe care le implică impunerea în spațiul românesc a unei sintagme precum „romanul de dragoste”.

Vă rugăm să trimiteți propunerile de articole (150-200 de cuvinte) până în 31 martie 2020. Veți primi notificarea de acceptare a propunerii până în 15 aprilie 2020. Termenul de predare a articolelor este 30 iunie 2020. Normele de redactare pot fi consultate la următoarea adresă:  Norme de redactare.

Persoane de contact:
     Alex Goldiș – al3xgoldis@gmail.com
     Cosmin Borza – cosmi_borza@yahoo.com