COMUNITATEA CA ÎN-COMUN-ARE, (DIS)LOC-ARE ȘI (TRANS)VERS-ARE: DE LA ARTA PARTICIPATIVĂ ȘI “STRIKE ART” LA POST-DIGITAL
(Rezumat)

Articolul examinează conceptul de comunitate ca proces de comunare (commoning), la intersecţia dintre acţiune politică, performance sau artă participativă şi poezia locului, cea specifică unui sit, sau (post)digitală. După o scurtă trecere în revistă a avangardelor tradiţionale, a artei angajate din secolul XX şi a recentelor mişcări politic-artistice, în cadrul analizei, participativul se profilează ca un fenomen mult mai subtil, nuanţat şi imprevizibil decât e perceput în mod uzual şi, în plus, subiectivitatea performativă este identificată ori ca sursă a comunităţii anticomuniale (în teoria franceză), ori drept construct capitalist-creştin (în filosofia comunistă). Teoria lui Agamben privind comunitatea care va veni este examinată ca posibil răspuns la ambele perspective de mai sus, odată cu relevanţa ei pentru anumite mişcări contemporane, inclusiv cele post-Occupy. Comunarea – asemuită cu locarea (placing) din poezie – se dovedeşte de o importanţă capitală în comunitatea contemporană, mai ales alături de corelative ca dislocarea şi indecidabilitatea. Locul, spațiul şi harta/ cartarea [map(ping)] sunt în consecinţă radical redefinite, iar poezia contemporană se arată indisolubil legată de acest proces de redefinire: poemul locului e locul, iar poezia devine situl comunităţii comune, (de)venind [com(mon)ing]. Specificitatea legată de sit (şi discurs) în poezie prilejuieşte o schimbare a registrului spre spaţiul digital, economia sonică a acestuia şi comunităţile sau siturile şi locaţiile flotante aferente. Fluiditatea de discurs şi cea a siturilor a determinat instalarea unei noi paradigme, în care poemul şi aplicaţiile computaţionale circumscrise lui tind să se extindă până la identificarea cu însuşi spaţiul digital, în timp ce în evoluţiile postdigitale mai recente, o preocupare de natură politică pentru „real” reformulează comunitatea, situl – şi arta sau poezia performativă/ participativă printr-o neîntreruptă interactivitate şi interdependenţă.

Cuvinte-cheie: comunitate, comuniune, artă participativă, performance studies, poetica spaţiului.