CUM STILUL CREEAZĂ SPAȚIUL. REFLECȚII DESPRE FORMELE DE VIAȚĂ ÎN LITERATURA CERCULUI DE LA VIAȚA ROMÂNEASCĂ
(Rezumat)

Scopul lucrării de față este de a reconsidera reprezentările spațiale ale periferiei din perspectiva teoriilor formalului. Spațiul este redefinit, potrivit lui Bertrand Westphal, ca un process de reprezentare, care transcende noțiunea de teritorialitate ce clasifică spațiul în tipuri și ierahii, și devine o ordine fluidă și transgresivă, la granița dintre realitate și imaginație. Această dinamică spațială interoghează maniera de a practica marginalitate, modul de relaționare și interacțiune cu spațiul. Astfel, marginalitatea este, pe rând, o contra-identitate ce se opune Centrului (Mihail Sadoveanu), o practică creatoare ce înlocuiește o identitate locală ineficientă (Ionel Teodoreanu) sau un spațiu ce contestă discursurile dominante printr-o politică a uzului (Al. O. Teodoreanu).

Cuvinte-cheie: stil, marginalitate, transgresivitate, practică spațială, Viața românească.