MICROREZISTENȚE ȘI ALTE BRACONAJE
(Rezumat)

Studiul de față este rezultatul unor cercetări pe care le întreprind, în ultimii  10  anu,  asupra arhivelor unei familii de intelectuali (D. Popovici – Ioana Em. Petrescu – Liviu Petrescu, foști profesori ai Universității din Cluj și scriitori renumiți) care au trecut în proprietatea statului român, și care permit documentarea unor capitole esențiale ale vieții cotidiene în România comunistă, ale circulației ideilor și cărților într-o lume închisă etc. Îmi propun acum să reflectez asupra modurilor în   care   asemenea   intelectuali   opuneau  discursului   Puterii   construcțiile   cotidiene   ale   unor
„microrezistențe” subversive și antieroice. Față cu impozițiile dictaturii comuniste, ei găseau resursele de a construi scenariile unei „intimități publice”. Căutînd să se situeze mereu în exteriorul contextului impus, ei dau un bun exemplu de „viață minoră”, construită din elemente sărace sub aspect material (la propriu, și la figurat). Corespondența soților Ioana și Liviu Petrescu, editată recent, oferă textele de sprijin pentru a o reconstitui.

Cuvinte-cheie: scrisori, microrezistențe, antropologia cotidianului, Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, Michel de Certeau, viață cotidiană în comunism.