ALINA BUZATU

“HE IS MR. NAUM, A DISTINGUISHED POET, I AM CERTAIN YOU HAVE HEARD OF HIM…”


DOI: 10.33993/drl.2021.8.176.185
Author's coordinates: Ovidius University, 1 Aleea Universității, 900472 Constanța, Romania.
Email: alina.p.buzatu@gmail.com

“HE IS MR. NAUM, A DISTINGUISHED POET, I AM CERTAIN YOU HAVE HEARD OF HIM…”
(Abstract)

My present study problematizes the postural variables in the writings of Gellu Naum, in an attempt to demonstrate that all his poetic texts are based on recursive enunciation schemata, rules of coding and thematic structures. The first person is the linguistic dimension where the poetic possible worlds are created and structured. The textual metamorphoses of “I” and the Other modulate all Surrealist practices; their multiple symbolic staging, followed along Naum’s poetic oeuvre, are emblematized by Zenobia, the (meta)/ (inter)poetic narrative.

Keywords: Gellu Naum, the postural, surrealism, Zenobia, meta/ interfiction.


„DÂNSUL E DOMNUL NAUM, E UN DISTINS POET, SUNT SIGUR(Ă!) CĂ AȚI AUZIT DE EL...”
(Rezumat)

Studiul de față problematizează variabilele posturale prezente în literatura lui Gellu Naum, încercând să demonstreze că textele sale poetice sunt bazate, în integralitatea lor, pe scheme enunțiative recursive, reguli de codare și structuri tematice. Lumile poetice posibile sunt create și structurate în dimensiunea lingvistică a persoanei I. Metamorfozele textuale ale lui „Eu” și ale „Celuilalt” nuanțează orice practică suprarealistă; multiplele lor puneri simbolice în scenă, urmărite în opera poetică a lui Naum, sunt concretizate în Zenobia, narațiune (meta)/ (inter)poetică.

Cuvinte-cheie: Gellu Naum, Postură, suprarealism, Zenobia, meta/ interficțiune.

Full Text