ANDREEA MÎRȚ

UNE « AMAZONE » DANS LE CHAMP LITTÉRAIRE ROUMAIN : POSTURE ET SCÉNOGRAPHIE AUCTORIALE CHEZ ELENA VLĂDĂREANU


DOI: 10.33993/drl.2021.8.46.60
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: andreea_mirt@yahoo.com

AN “AMAZON” IN THE ROMANIAN LITERARY FIELD: POSTURE AND AUTHORIAL SCENOGRAPHY IN ELENA VLĂDĂREANU’S WORK
(Abstract)

The recent years have been marked by numerous discussions on literary postures within the socio- literary field. Starting from the theories proposed by Jérôme Meizoz, the article aims to explore the application of posture studies in the Romanian literary field and proposes a case study on Elena Vlădăreanu’s work. Following the direction in studies about authorial scenography, the work analyzes the poet's relationship with different literary groups active since the early 2000s, the position of marginality produced in both public and poetic discourse, the body theme in her poetry, the foundation of the “Sofia Nădejde” Literary Prizes for womenʼs literature and their place in Elena Vlădăreanu's postural profile. The paper focuses on some of the most important public positions and volumes published by the author to show the relevance of a position of “amazon” in the Romanian literary field. Finally, the article emphasizes the role of the poet in creating a community and making women writers more visible.

Keywords: posture, literary scenography, Elena Vlădăreanu, Romanian poetry, women writers.


O „AMAZOANĂ” ÎN CÂMPUL LITERAR ROMÂNESC: POSTURĂ ȘI SCENOGRAFIE AUCTORIALĂ LA ELENA VLĂDĂREANU
(Rezumat)

În ultimii ani, discuțiile despre postură au devenit din ce în ce mai prezente în câmpul sociologiei literare. Plecând de la teoriile lui Jérôme Meizoz, articolul are ca miză explorarea aplicabilității studiilor posturale în câmpul literar românesc și propunerea unui studiu de caz asupra Elenei Vlădăreanu. Răspunzând direcției de cercetare din zona scenografiei literare, lucrarea analizează raportul poetei față de diferite grupări literare de la începutul anilor 2000, construirea posturii marginalității atât în discursul public, cât și în cel poetic, tema corporalității în poezie, instituirea premiilor „Sofia Nădejde” pentru literatură scrisă de femei și locul lor în profilul postural al Elenei Vlădăreanu. Articolul focalizează asupra câtorva din cele mai importante poziționări publice  și volume publicate de autoare, cu scopul de a arăta relevanța unei posturi de „amazoane” în câmpul literar românesc. În final, se evidențiază rolul poetei în crearea unei comunități și conferirea unei mai mari vizibilități scriitoarelor femei.

Cuvinte-cheie: postură, scenografie literară, Elena Vlădăreanu, poezie românească, scriitoare.

Full Text