CORINA CROITORU

QUAND L’IRONIE DES POÈTES ROUMAINS FAIT FRONT CONTRE LA GUERRE


DOI: 10.33993/drl.2022.9.134.142
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: corina.croitoru@ubbcluj.ro

WHEN THE IRONY OF THE ROMANIAN POETS STAND UP AGAINST WAR
(Abstract)

Dedicated to the Romanian poetry inspired by the experience of the two World Wars, the article traces the development of modern irony – ethically engaged against the realities of trench warfare and against the context that made them possible – in the verses of combatant poets and in those of civilians. The goal of the approach is to outline the evolution of this oblique discursive strategy in the Romanian poetry, under the pressure exerted by the events of the first half of 20th century, before becoming an Aesopian literary practice during Communism.

Keywords: World War I, World War II, irony, Romanian poetry, combatant poets.


CÂND IRONIA POEȚILOR ROMÂNI SE OPUNE RĂZBOIULUI
(Rezumat)

Dedicat poeziei românești inspirate de experiența celor două războaie mondiale, articolul urmărește modul în care atât în versurile poeților combatanți, cât și în cele ale poeților civili se dezvoltă o ironie modernă, angajată etic împotriva realităților frontului și a contextului istoric care le-a făcut posibile. Obiectivul demersului este acela de a contura evoluția acestei strategii discursive oblice în poezia românească, sub presiunea exercitată de factorul evenimențial în prima jumătate a secolului XX, înainte de a deveni o practică literară esopică în perioada comunistă.

Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, ironie, poezie română, poeți combatanți.

Full Text