CRISTIAN PAȘCALĂU

POST-COMMUNIST IRONY AND ANTI-UTOPIA: THE APARTMENT BLOCK AS A SPACE OF MARGINALITY IN SIMION LIFTNICUL [SIMION THE ELEVATOR MAN] BY PETRU CIMPOEȘU


DOI: 10.33993/drl.2022.9.192.215
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: iosif.pascalau@ubbcluj.ro

POST-COMMUNIST IRONY AND ANTI-UTOPIA: THE APARTMENT BLOCK AS A SPACE OF MARGINALITY IN SIMION LIFTNICUL [SIMION THE ELEVATOR MAN] BY PETRU CIMPOEȘU
(Abstract)

The purpose of our work is to analyse the motif of the apartment block as a space of marginality in the Romanian novel of transition. From an expressive, but also a thematic point of view, the novels of transition involve an interfering area of discursive registers (informative, descriptive, symbolic), creating layers of meaning and various levels of interpretation. We follow the meanings of this motif along a natural hermeneutical route, seeking to reveal its overall complexity, thematic density and specific coherence. At the same time, we briefly present the socio-economic and cultural situation during the communist and post-communist period, we investigate the novelesque technique and we integrate the post-communist anti-utopia in the series of formulas illustrating the novelesque expression of irony. We propose for analysis the novel Simion liftnicul [Simion the Elevator Man] by Petru Cimpoeșu, taking into account that it is representative of the Romanian mentality, cultural background, receptivity, individual and collective psychology, even political-economic factors, in a fictional space whose semantic core irradiates irony in gentle or vehement tones.

Keywords: irony, anti-utopia, Petru Cimpoeșu, post-communism, transition.


IRONIA POSTCOMUNISTĂ ȘI ANTIUTOPIA: APARTAMENTUL CA SPAȚIU AL MARGINALITĂȚII ÎN SIMION LIFTNICUL DE PETRU CIMPOEȘU
(Rezumat)

Scopul lucrării noastre este de a analiza motivul blocului ca spațiu al marginalității în romanul românesc de tranziție. Sub aspect expresiv, dar și tematic, romanele tranziției implică o zonă interferentă de registre discursive (informativ, descriptiv, simbolic), creând straturi de sens și nivele de interpretare diverse. Urmărim semnificațiile acestui motiv pe un traseu hermeneutic firesc, căutând să-i relevăm complexitatea de ansamblu, densitatea tematică și coerența specifică. Totodată, prezentăm succint situația socio-economică și culturală din perioada comunistă și postcomunistă, investigăm tehnica romanescă și încadrăm antiutopia postcomunistă în seria formulelor de exprimare romanescă a ironiei. Propunem spre analiză romanul Simion liftnicul de Petru Cimpoeșu, considerând că acest text este reprezentativ pentru mentalitatea, fundalul cultural, receptivitatea, psihologia individuală și colectivă, chiar factorii politico-economici românești, într-un spațiu ficțional al cărui nucleu semantic iradiază ironia în nuanțe blânde sau vehemente.

Cuvinte-cheie: ironie, antiutopie, Petru Cimpoeșu, postcomunism, tranziție.

Full Text