ȘTEFAN FIRICĂ

POLITICAL FICTION OR FICTION ABOUT POLITICS.
HOW TO OPERATIONALIZE A FLUID GENRE
IN THE INTERWAR ROMANIAN LITERATURE


DOI: 10.33993/drl.2020.7.164.181
Author's coordinates: University of Bucharest, 5-7 Edgar Quinet Str., sector 1, Bucharest, Romania.
Email: stefanfirica@yahoo.com

POLITICAL FICTION OR FICTION ABOUT POLITICS.
HOW TO OPERATIONALIZE A FLUID GENRE
IN THE INTERWAR ROMANIAN LITERATURE
(Abstract)

The marginal position into which political fiction was pushed, in modern times, is a predictable result of the literary canon relying on the strict principle of aesthetic autonomy. More than a few leading scholars dismissed it as a non-literary or a “bastardized” category, while others undertook constructing its theory. After reviewing some of their trials (and errors), the article puts forward a possible way of looking at the distribution of the genre in the interwar Romanian literary system. As an eclectic class, depending essentially on extra-aesthetic contexts, the political novel or the novel about politics was highly affected, in its fused narrative and ideological patterns, by the installation of communism. Until then, and particularly between the wars, writers experimented with many ways to interweave literature and ideology, resulting in a variegated and, sometimes, puzzling offer on the cultural market. Today’s researchers interested in mapping this dense landscape may find a valuable tool in the computer-assisted analysis.

Keywords: political fiction, genre theory, ideology, interwar Romanian literature, quantitative analysis.


FICȚIUNEA POLITICĂ SAU FICȚIUNEA DESPRE POLITICĂ.
UN GEN FLUID ÎN LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ
(Rezumat)

Poziția periferică în care a fost proiectat romanul politic, în epoca modernă, e rezultatul predictibil al construcției canonului pe bazele autonomiei estetice. Unii cercetători l-au tratat ca pe o categorie non-literară sau „bastardă”, în vreme ce alții au încercat să-i construiască teorii mai mult sau mai puțin specializate. După ce trece în revistă câteva dintre aceste teorii, articolul de față propune un mod de a examina distribuția genului în sistemul literar românesc interbelic. Fiind o categorie eclectică, dependentă în cel mai înalt grad de contexte extra-estetice, romanul politic sau romanul despre politică a fost profund afectat, în straturile lui narative și ideologice fuzionate, de instalarea comunismului. Până atunci, și mai ales între cele două războaie mondiale, scriitorii au experimentat numeroase moduri de a combina literarul și ideologicul, dând naștere unei producții variate și, uneori, surprinzătoare, pe piața culturală a epocii. Azi, cercetătorii interesați să exploreze acest peisaj bogat ar putea găsi un instrument folositor în analiza cantitativă asistată de computer.

Cuvinte-cheie: roman politic, teoria genurilor, ideologie, literatura română interbelică, analiza cantitativă.

Full Text