MIHAELA MUDURE

THREE INSTANCES OF THE ROMANIAN ACADEMIC NOVEL


DOI: 10.33993/drl.2020.7.72.96
Author's coordinates: Babes Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: mmudurester@gmail.com

THREE INSTANCES OF THE ROMANIAN ACADEMIC NOVEL
(Abstract)

This article starts from a general characterization of the international campus/academic novel and the exploration of its appearance and evolution. Against this frame, the author makes an inventory of the Romanian novels belonging to this genre and analyses three samples from various historical periods: Marta Rădulescu’s 1933 novel entitled Sînt studentǎ! [I Am a Student!]; Alexandru Muşina’s 2013 novel entitled Nepotul lui Dracula [Dracula’s Descendant]; and Codrin Liviu Cuţitaru’s 2017 novel Scriptor sau Cartea transformărilor admirabile [The Scriptor or the Book of Admirable Transformations]. Continuities and discontinuities point to the vitality of this literary form in Romanian literature, especially after 1990.

Keywords: novel, campus, genre theory, romanian literature after 2000, university.


TREI IPOSTAZE ALE ROMANULUI UNIVERSITAR ROMÂNESC
(Rezumat)

Articolul porneşte de la o caracterizare generală a romanului universitar şi de la cercetarea apariţiei şi evoluţiei sale. Pe acest fundal, autoarea face un inventar al romanelor aparţinând acestui gen în literatura română şi analizează trei romane din perioade istorice diferite: romanul din 1933 al Martei Rădulescu intitulat Sînt studentǎ!; romanul din 2013 al lui Alexandru Muşina, intitulat Nepotul lui Dracula, şi romanul Scriptor sau Cartea transformărilor admirabile, publicat de Codrin Liviu Cuţitaru în 2017. Continuităţile şi discontinuităţile dovedesc vitalitatea acestui gen în literatura română, cu precădere după 1990.

Cuvinte-cheie: roman, campus, teoria genului, literatura română după 2000, universitate.

Full Text