ANA SUĂRĂȘAN

CAMILLA COLLETT:THE WITTY IRONIC VOICE OF THE NINETEENTH CENTURY’S POETIC REALISM IN NORWAY


DOI: 10.33993/drl.2022.9.216.239
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: ana.suarasan@yahoo.com

CAMILLA COLLETT:THE WITTY IRONIC VOICE OF THE NINETEENTH CENTURY’S POETIC REALISM IN NORWAY
(Abstract)

The article presents Camilla Collett as the first distinguished Norwegian feminist writer who used irony as a critical tool. Collett is recognized as an important figure in Norway, but she is not sufficiently acknowledged worldwide, while most of the research available on the author’s work is in Norwegian. The article focuses on Collett’s usage of irony, interpreting the author’s methods, reasoning, and impact on the emancipation of women by employing available research, and through a close reading of two selected essays, “Strikketøisbetragninger” [“Reflections While Knitting”], marking the literary debut, and “Om Kvinden og Hendes Stilling” [“On the Status of Women”], highlighting a change in style, while also stressing Collett’s significance for world literature and feminism..

Keywords: Camilla Collett, irony, Poetic Realism, Norwegian literature, womenʼs writing.


CAMILLA COLLETT:VOCEA SPIRITUALĂ ȘI IRONICĂ A REALISMULUI POETIC NORVEGIAN DIN SECOLUL AL XIX-LEA
(Rezumat)

Acest articol o prezintă pe Camilla Collett ca fiind prima scriitoare feministă norvegiană care a folosit ironia ca instrument critic. Collett este consacrată drept o figură canonizată pe plan național, însă nu este suficient de recunoscută la nivel mondial, în timp ce majoritatea cercetărilor disponibile despre opera sa sunt în limba norvegiană. Articolul se concentrează pe modul de utilizare a ironiei de către Collett, interpretând metodele, raționamentul și impactul autoarei asupra emancipării femeilor. Articolul face referire la studiile disponibile și propune o lectură atentă a două eseuri selectate, „Strikketøisbetragninger” („Reflecții la croșetat”), marcând debutul literar, și „Om Kvinden og Hendes Stilling” („Despre statutul femeii”), care subliniază o schimbare de stil și accentuează importanța Camillei Collett pentru literatura mondială și pentru feminism.

Cuvinte-cheie: Camilla Collett, ironie, realism poetic, literatură norvegiană, literatură feminină.

Full Text