PENTRU O REABILITARE A LOCULUI COMUN. NOTE PE MARGINEA LECTURILOR ROMÂNEŞTI ALE
FLORILOR DIN TARBES DE JEAN PAULHAN

(Rezumat)

Metafora „Terorii” în Literatură exprimă obsesia pentru originalitate, provenită din romantism, reprezentată în vremurile moderne de cultul (antiliterar) al autenticităţii. Cu toate acestea, într-o epocă a radicalismelor multiple, Paulhan reabilitează tradiţia literară, cu toate convenţiile şi clişeele ei, arătând cum anume – evitând convenţionalismul şi rutina – i se pot atribui noi funcţii dintr-o perspectivă contemporană. Această atitudine indulgentă faţă de clişeu (reactivată nu din inerţie, ci din dorinţa de a redescoperi un limbaj comun şi inteligibil) reflectă refuzul definitiv al oricărei forme de fanatism, eseistul francez criticând deopotrivă extremismul politic „de dreapta” din perioada interbelică şi pe cel „de stânga” al epocii postbelice. În cele ce urmează, intenţionez să dezvolt aceste observaţii şi să demonstrez că reflecţiile lui Paulhan au conturat un model umanist devenit important în circumstanţe istorice dramatice, care favorizează gândirea dogmatică şi „teroarea” în domeniul Literelor, la fel ca în viaţă.

Cuvinte-cheie: clişeu, retorică, autenticitate, avangardă, tradiţie, modernitate, umanism, bergsonism.