NORME DE REDACTARE

Dacoromania litteraria este o revistă on-line care publică texte de istorie literară în limbile engleză, franceză şi română. Autorii pot trimite lucrările lor la adresa: dacoromania.litteraria@acad-cj.ro (sau la adresele anunţate în call for papers).

Dimensiunea articolelor este lăsată la aprecierea autorilor, însă trebuie să se înscrie între următoarele repere:

 • studiu: 25000-50000 semne;
 • recenzie ştiinţifică: 6000-10000 semne.

Textele vor fi trimise redacţiei în formatul TNR, corp 12, la un rând, fără stiluri particulare. Articolele vor fi prezentate fără nici o menţiune care să permită identificarea autorului. Într-un document separat se vor indica: numele autorului; datele de contact (funcţia, afilierea instituţională, coordonatele electronice ale autorului); un rezumat şi cinci cuvinte-cheie în limba engleză şi în limba română (maxim 4000 de semne).

Articolele vor fi citite de comitetul de redacţie şi evaluate de comitetul de lectură, cu respectarea condiţiei anonimatului. Conţinutul evaluării va fi comunicat autorului în termen de două luni.

Recenziile ştiinţifice vor menţiona în loc de titlu datele lucrării recenzate: autor, titlu, loc de apariţie, editură, colecţie, an de apariţie, număr de pagini.

Trimiterile bibliografice

 
Carte
Articol
Articol în publicaţie periodică
Articol în antologie sau volum colectiv
Schema Prenume, numele autorului, titlu în cursive, loc de publicare, editură, an de publicare, pagina(ile) citată(e). Prenume, numele autorului, „titlul articolului între ghilimele”, titlul revistei în cursive, volumul publicaţiei cu cifre romane, anul calendaristic (eventual data apariţiei), numărul fasciculei, pagina citată. Pentru publicaţiile on-line se vor adăuga data accesării şi URL-ul complet.

Prenume, numele autorului, „titlul articolului între ghilimele”, in prenume, numele editorului, titlu în cursive, loc de publicare, editură, an de publicare, pagina citată.

Exemplu Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1998, p. 115. Eleonora Sava, « Les archives du Cercle de folklore de Cluj », Transylvanian Review, XXII, 2013, 2, pp. 143-145. Georges Molinié, « Cliché et littérarité », in Éric Bordas et Catherine Rannoux (eds.), Clichés et clichages, Poitiers, La Licorne, 2002, p. 175.
Exemplu Jacques Derrida, Scriitura şi diferenţa. Traducere de Bogdan Ghiu şi Dumitru Ţepeneag, Bucureşti, Univers, 1998, pp. 28-29. Laura Pavel, “Self-Derisive Theatricalisation of Identity: Imagological Clichés in the Romanian Dramaturgy”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Dramatica, LVI, 2011, 1, pp. 25-34. Ligia Tudurachi, « La cohésion des groupes littéraires. Une sociologie de l’intimité », in Ioana Both, Ayse Saraçgil, Angela Tarantino (eds.), Storia, identità e canoni letterari, Firenze, Firenze University Publications, 2013, pp. 199-206.
Exemplu Iordan Chimet (ed.), Dreptul la memorie, IV, Cluj-Napoca, Dacia, 1993, p. 33. Ion Vinea, „Cultură şi antisemitism”, Contimporanul, I, 10 februarie 1923, 30, pp. 3-4. Nichifor Crainic, „Parsifal”, in Puncte cardinale în haos, Bucureşti, Cugetarea, 1930, pp. 45-48.
Exemplu Ilarie Voronca, A doua lumină. Ediţie îngrijită de Ion Pop, Bucureşti, Minerva, 1996, p. 64. Paul Aron, « Sur les pastiches de Proust », COnTEXTES, 2006, 1, consultat în 2 decembrie 2013,
http://contextes.revues.org/59

B.P. Hasdeu, „Cauzele şi rezultatele cosmopolitismului”, in Scrieri literare morale şi politice. Ediţie îngrijită de Mircea Eliade, II, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1937, p. 121.

 • toate trimiterile bibliografice se vor da în note, în subsolul paginii, numerotate consecutiv, începând cu 1;
 • notele în text vor fi plasate înaintea oricărui alt semn de punctuaţie.
  Ex. ...într-un asemenea subiect1.
 • pentru operele citate de mai multe ori:
  • în note consecutive: Ibidem, p.
  • la mai multe note distanţă: Prenumele şi numele autorului, titlu abreviat (dacă a fost deja citat), pagina citată.
   Ex. Georges Molinié, « Cliché », p. 175.

Reguli de tehnoredactare punctuale

 • ghilimele se vor adapta în funcţie de limba în care e scris articolul:
  • în română: „...”
  • în franceză: « ... »
  • în engleză : “...”
 • pentru textele în limba franceză se va urmări prezenţa spaţiilor insecabile în cazul ghilimelelor şi al semnelor de punctuaţie compuse din două semne (două puncte, punct şi virgulă).
 • majusculele trebuie accentuate ca şi minusculele.
 • citatele mai scurte de trei rânduri vor fi integrate în corpul articolului; pentru citatele care depăşesc această limită se va constitui un paragraf independent, indentat cu 2 cm.

Prezentarea unui dosar tematic

Pentru a propune un dosar tematic pentru Dacoromania litteraria trebuie anexate:

 • o prezentare biobibliografică a coordonatorului (coordonatorilor) dosarului;
 • un argument al temei abordate;
 • un plan provizoriu care să prevadă o introducere şi minim şase articole;
 • un calendar al realizării dosarului.

Dosarele vor fi trimise la adresa: dacoromania.litteraria@acad-cj.ro şi vor fi evaluate în cadrul redacţiei.

Acord de publicare
Autorii vor trebui să utilizeze următorul șablon de editare a articolului: Șablon