Cod de etică

1. Decizia de a publica sau respinge un manuscris aparține în exclusivitate comitetului de redacție al revistei „Dacoromania litteraria”.

2. Toate manuscrisele primite la redacție vor fi evaluate de către membrii comitetului de redacție, ai comitetului de lectură și de către evaluatori luându-se în considerare exclusiv valoarea științifică a materialului primit.

3. Pe durata evaluării, se va asigura confidențialitatea conținutului manuscriselor.

4. În cazul în care apar conflicte de interese, va fi anunțat redactorul-șef pentru a putea lua măsurile necesare (de exemplu, redistribuind manuscrisul către un alt evaluator).

5. Redactorul-șef va manifesta disponibilitatea de a publica retractări, corecturi sau precizări suplimentare atunci când situația o cere.

6. Comitetul de redacție al revistei „Dacoromania litteraria” dezavuează cu fermitate orice tentativă de fraudă academică. Editorii și evaluatorii revistei vor depune toate eforturile pentru a identifica și demasca încercările de plagiat sau practicile neconforme cu exigențele cercetării academice. Eventualele cazuri de malpraxis vor fi soluționate de către redactorul-șef, conform cu recomandările COPE:
URL: https://publicationethics.org/resources/guidelines.