Toate studiile publicate în Dacoromania litteraria sunt supuse procesului de evaluare colegială.

Articolele vor fi prezentate fără nici o menţiune care să permită identificarea autorului. Într-un document separat se vor indica: numele autorului; datele de contact (funcţia, afilierea instituţională, coordonatele electronice ale autorului); un rezumat şi cinci cuvinte-cheie în limba engleză şi în limba română (maxim 4000 de semne).

Articolele vor fi citite de comitetul de redacţie şi evaluate de comitetul de lectură, cu respectarea condiţiei anonimatului, atât a autorului, cât şi a evaluatorului. Conţinutul evaluării va fi comunicat autorului în termen de cel mult două luni.

Formular de evaluare
Criterii de acceptare. Indicații pentru evaluatori