LOCALIZÂND POSTMODERNISMUL ÎN MĂNĂŞTUR
(Rezumat)

Conceptul de postmodernism a fost discutat relativ târziu în cultura română, abia la începutul anilor ’80 apărând primele articole relevante. În lucrarea de faţă voi încerca să determin specificitatea teoriilor despre postmodernism în contextul cultural restrâns al oraşului Cluj-Napoca pentru că găsim aici ceea ce poate fi numit un spaţiu cultural privilegiat sau, cel puţin, atipic. Un detaliu interesant din acest punct de vedere este faptul că, în perioada comunistă, Partidul aloca apartamente profesorilor universitari clujeni în cartierul muncitoresc Mănăştur, astfel geografia teoriilor clujene despre postmodernism poate fi limitată, în mare parte, la spaţiul acestui cartier. Voi analiza articole din mai multe reviste literare româneşti, volumul Poetica postmodernismului de Liviu Petrescu (probabil prima carte dedicată integral teoretizării conceptului de postmodernism în cultura română), mai multe lucrări ale Ioanei Em. Petrescu (unul dintre puţinii teoreticieni români care discută postmodernismul plecând de la filosofia deconstructivistă). Voi insista asupra relaţiei dintre textele teoretice şi contextul în care aceste texte au fost publicate, urmând să subliniez modul în care detalii biografice, politice şi, inclusiv, geografice pot avea un rol esenţial în dezvoltarea teoriilor.

Cuvinte-cheie: postmodernism, Mănăştur, Cluj-Napoca, Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu.