NOI PRELUCRĂRI ALE „SECUNDARULUI” – ÎN CADRUL ŞI DINCOLO DE „MUTAŢIA LITERARĂ”
(Rezumat)

Lucrarea se axează asupra mai multor nuanţe conceptuale, care consider că ar putea intra într-un dialog hermeneutic şi, prin urmare, ar putea deveni moduri complementare de reinterpretare a unor obiecte ale teoriei literare şi estetice. Aceste concepte dinamice vor fi analizate din perspectiva unor naraţiuni teoretice, în jurul cărora ele par să se adune şi astfel să ajute la crearea câtorva instrumente epistemologice: secundarul (concept propus de către „teoreticianul călător”, aflat la graniţa dintre culturi, Virgil Nemoianu), cotitura sau mutaţia politică şi istorică în studiile literare (în această privinţă, New Historicism/ Noul istorism fiind principala perspectivă critică şi direcţie de gândire) şi reversul său, „the Literary Turn”, cotitura sau mutaţia literară a gândirii politice şi sociale. Astfel de sintagme cuprinzătoare, care coagulează în jurul unor naraţiuni hermeneutice importante ale secolului al XX-lea şi ale primului deceniu al secolului XXI, s-ar putea dovedi relevante pentru reevaluarea influenţei sociale şi antropologice a teoriei literare şi a epistemologiei estetice. Argumentaţia mea va urmări câteva reconstituiri ori prelucrări critice ale secundarului – precum şi dialogul, fie subtil, fie radical polemic, sau chiar ruptura între secundar şi principal – în cadrul a ceea ce s-a numit „mutaţia literară” a teoriei anilor nouăzeci, iar apoi în cadrul unei mutaţii digitale şi a abordărilor îndatorate unei „lecturi critice distanţate”/ „distant reading” (Franco Moretti), în anii 2000.

Cuvinte-cheie: secundarul, mutaţia literară, mutaţia digitală, Virgil Nemoianu, Martha Nussbaum, Stanley Cavell.