IDENTITATE DE ROL – ISTORIA DISCONTINUĂ A UNEI IDEI TRANSATLANTICE
(Rezumat)

Reconstruind istoricul teoriei sociopsihologice şi estetice a rolurilor sociale, ceea ce frapează este dialectica subtilă între continuităţile şi discontinuităţile unui canon teoretic de maximă importanţă, una dintre cele mai prolifice resurse în stiinţele umane astăzi. Când vorbim despre discontinuităţi ne referim la faptul că modelele explicative ale Şcolii de la Chicago, cea care îi dă acestei teorii anvergura contemporană, sunt intermediate estetic prin receptarea tradiţiei de gândire reprezentate de Georg Simmel şi Wilhelm Dilthey, tradiţie care la rândul ei coboară până la modelul romantic al pluralităţii de rol. Or, aceste legături dintre reprezentanţi ai Şcolii de la Chicago şi sociologia germană, dintre Robert E. Park sau H.R. Mead şi G. Simmel sau W. Dilthey au fost obliterate in cercetarile sociologice propriu-zise. Teoria rolurilor e reimportată şi reinventată în Europa datorită lui Ralf Dahrendorf şi Bernard Lahire, inspiraţi de surse literare: Robert Musil, Ernst Mach şi Marcel Proust. Căile transformării conceptuale de la incipienta teorie estetică a rolurilor până la teoriile sociologice ale comportamentului de rol, recuperate în parte de catre sociologie, au fost „uitate” însă în estetică, în teoriile ficţiunii sau în teoria romanului. In mod surprinzător, noul roman francez şi german al anilor '60 şi '70 pare că redescoperă în mod independent semnificaţiile iniţiale ale categoriilor teoretice de „rol“ şi de „joc social“. Continuitatea canonului teoretic despre care vorbeam are în vedere această salvare difuză a unor idei teoretice în literatură, fenomen de care se ocupă constant istoria ideilor. Iată, căderea unor astfel de modele din sisteme de gândire riguros conceptualizate în discursul public, şi de aici în literatură, nu este întotdeauna fatală. Prezentul studiu urmăreşte acest paralelism dintre ceea ce se întâmplă cu ideea de rol şi identitate în ştiinţele umane, în ficţiune şi în teoria literară.

Cuvinte-cheie: rol social, identitate personală, identitate socială, societate comunistă, istoria ideilor.