LUMEA MORŢILOR VII.
RESCRIERI MITICE ALE ISTORIEI ÎN NARAŢIUNILE APOCALIPTICE DESPRE COMUNISMUL TÂRZIU

(Rezumat)

Pornind de la considraţiile lui Marielle Macé despre stil ca loc de emergenţă a valorilor, această lucrare identifică unele corespondenţe între stilul a trei romane publicate în 2007-2008 în România (Orbitor III, Cine adoarme ultimul, Fantoma din moară) şi anumite forme de viaţă împărtăşite de societatea post-totalitară. Prin modalităţile de rememorare a trecutului recent, aceste romane sunt nu doar depozitare ale memoriei colective, ci şi puneri în  scenă ale raporturilor cu prezentul, evidenţiind reprezentările despre sine ale comunităţilor „de tranziţie”. Scenariul apocaliptic, motivul fantomei, „nostalgia inversă” ca atitudine dominantă, precum şi modalităţile realismului magic sunt formule textuale ce reflectă imaginea unor comunităţi devitalizate, lipsite de putere asupra propriului destin, în care (în pofida naraţiunilor homodiegetice dominante) instanţele umane se percep pe ele însele drept personaje manipulate într-o poveste străină.

Cuvinte-cheie: apocalipsă, memorie, fantome, nostalgie, realism magic.