TÍMEA BERKI

INTERFÉRENCES DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE. TRAITÉS EN LANGUE HONGROISE SUR LA LITTÉRATURE ROUMAINE AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.21.28
Author's coordinates: Babes Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: berkitimea@index.hu


THE INTERFERENCES OF THE LITERARY HISTORY. HUNGARIAN LANGUAGE DISCUSSIONS ABOUT THE ROMANIAN LITERATURE AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY
(Abstract)

The delimitation of a literature according to the ethnicity of the authors is problematic in the case of the Romanian men of letters who, at the beginning of the 20th century, wrote and published in Hungarian studies in the history of Romanian literature. Both the professional status, and the multilingualism played a major role in their scientific development. The basic criterion of judging the literature values is usually the aesthetic one; this is why writing in a foreign language, in this case – Hungarian, did not increase the literary recognition. It is the bibliographic value of such a corpus that makes it useful for the research of intercultural relations.

Keywords: the turn of the century, Kolozsvár / Cluj, Transylvania, university, Romanian literature, Hungarian language, national identity.


INTERFERENȚELE ISTORIEI LITERARE. DEZBATERILE ÎN LIMBA MAGHIARĂ DE LA FINALUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL CELUI DE-AL XX-LEA DESPRE LITERATURA ROMÂNĂ
(Rezumat)

Delimitarea unei literaturi în funcție de originea etnică a autorilor ridică probleme în cazul literaților români care, la începutul secolului al XX-lea, au scris și au publicat în limba maghiară studii de istorie a literaturii române. În cazul dezvoltării științifice a fiecăruia dintre ei, atât statutul profesional, cât și multilingvismul au jucat un rol major. Criteriul fundamental de stabilire a valorii literare este de obicei cel estetic; tocmai de aceea, studiile într-o limbă străină, în cazul de față – maghiară, nu au generat creșterea recunoașterii literare. În schimb, valoarea bibliografică a unui astfel de corpus îl face foarte util pentru cercetarea relațiilor interculturale.

Cuvinte-cheie: finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, Kolozsvár/Cluj, Transilvania, universitate, literatură română, limba maghiară, identitate națională.

Full Text