DIANA BLAGA

THE PHYSIOLOGY OF TASTE.
FROM CULINARY TO LITERARY ART


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.137.148
Author's coordinates: Alexandru Ioan Cuza University, 11 Carol I Str., 700506, Iaşi, Romania.
Email: blaga.elenadiana@gmail.com


THE PHYSIOLOGY OF TASTE.
FROM CULINARY TO LITERARY ART
(Abstract)

The purpose of this paper is to look at gastronomy as a form of art. In this respect, gastronomy developed as part of the civilizing process and as the refinement of the mores progressed. Just as literature, gastronomy implies the ideas of pleasure and experiment. As writers displayed a great interest in gastronomy, this form of art also became a subject of their literature and, at a more subtle level it became an exercise in a certain sensibility. The present study proposes an insight into literary history in its gastronomic implications in the writings of Romanian authors such as M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, M. Sadoveanu or Al. O. Teodoreanu. They displayed a conspicuous interest in culinary art, in the physiology of taste as well as in modernity’s innovations.

Keywords: modernity, savour, gastronomy, refinement, experiment, cookery books, literature, biography.


FIZIOLOGIA GUSTULUI.
DE LA ARTA CULINARĂ LA ARTA LITERARĂ
(Rezumat)

Scopul acestei lucrări este să abordeze gastronomia ca o formă de artă. Rezultat al evoluției civilizației și al rafinării moravurilor, gastronomia implică – la fel ca literatura – plăcerea și experimentul. Fiindcă scriitorii au manifestat un interes major față de gastronomie, această formă de artă a devenit nu doar un subiect al literaturii, ci și un mod de exercitare a unei sensibilități aparte. Acest articol propune o cercetare de istorie literară dedicată implicațiilor gastronomiei în scrierile unor autori precum M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, M. Sadoveanu sau Al. O. Teodoreanu, de vreme ce toți au dovedit un interes vădit pentru arta culinară, pentru fiziologia gustului, precum și pentru inovațiile modernității.

Cuvinte-cheie: modernitate, savoare, gastronomie, rafinament, experiment, cărți de bucate, literatură, biografie.

Full Text