COSMIN BORZA

THE NATIONAL NO MANʼS LAND. IMAGINING RURALITY IN THE ROMANIAN LITERARY HISTORIES


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.170.180
Author's coordinates: The Institute of Linguistics and Literary History Sextil Puşcariu, 21 Racoviţă Str., 400165 Cluj-Napoca, Romania.
Email: cosmi_borza@yahoo.com


THE NATIONAL NO MANʼS LAND. IMAGINING RURALITY IN THE ROMANIAN LITERARY HISTORIES
(Abstract)

This paper analyzes the concurrent perspectives of the three Romanian literary histories (E. Lovinescu, History of Contemporary Romanian Literature – 1926–1929, N. Iorga, History of Contemporary Romanian Literature – 1934, G. Călinescu, History of Romanian Literature from Its Origins to the Present – 1941), in which rurality acquires the status of central constitutive factor of the theoretical and analytical system. Despite their programmatically divergent historiographical conceptions, Lovinescu, Iorga and Călinescu share – not at all paradoxically – almost similar (abstract, atemporal, aesthetic) projections of the rural universe. Consequently, the imagined rurality in the three histories of Romanian literature puts into crisis precisely what it should have underlined: their historical and/or national character.

Keywords: rural literature, imagined rurality, national myth, literary history, E. Lovinescu, N. Iorga, G. Călinescu.


ȚARA NIMĂNUI. IMAGINAREA RURALITĂȚII ÎN ISTORIILE LITERARE ROMÂNEȘTI
(Rezumat)

Lucrarea analizează perspectivele concordante din cele trei istorii literare românești (E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane – 1926-1929, N. Iorga, Istoria literaturii românești contemporane – 1934, G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent – 1941) în care ruralitatea dobândește statutul de factor constitutiv central al sistemului teoretic și analitic. În ciuda concepțiilor istoriografice programatic divergente, Lovinescu, Iorga și Călinescu împărtășesc – deloc paradoxal – proiecții cvasi-similare ale universului rural: abstractizante, atemporale, estetizante. În consecință, ruralitatea imaginată în cele trei istorii ale literaturii române pune în criză tocmai ceea ce ar fi trebuit să fundamenteze: istoricitatea și/sau caracterul lor național.

Cuvinte-cheie: literatură rurală, ruralitate imaginată, mit național, istorie literară, E. Lovinescu, N. Iorga, G. Călinescu.

Full Text