DAIANA GÂRDAN

DISTANT READING THE SOCIAL NOVEL IN ROMANIA.
TEHORETICAL AND TAXONOMICAL CHALLENGES


DOI: 10.33993/drl.2020.7.10.21
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: alexandra.gardan@gmail.com

DISTANT READING THE SOCIAL NOVEL IN ROMANIA.
TEHORETICAL AND TAXONOMICAL CHALLENGES
(Abstract)

The most recent theoretical projects dedicated to comparative and literary studies challenge the very critical vocabulary that we have inherited from the more traditional theoretical discourses such as hermeneutics. Transnational studies, World Literature, quantitative and digital formalism are, at the moment, some of the most methodologically meticulous subdomains in contemporary research, striving to simplify the academic language in order to achieve scientific specialization. Following this general direction, the present article aims to re-evaluate one of the most frequently misrepresented novelistic subgenre that poses many difficulties to any quantitative approach. As a typology, the social novel has been invoked without ever being discussed theoretically. The purpose of this paper is to retrace the many uses and meanings of this typology in critical discourse and to propose the specialization of this subgenre for the sake of further quantitative and digital investigations.

Keywords: social novel, subgenre, genre theory, quantitative studies, digital formalism.


CITIND DE LA DISTANȚĂ ROMANUL SOCIAL ÎN ROMÂNIA.
PROVOCĂRI TEORETICE ȘI TAXONOMICE
(Rezumat)

Cele mai recente proiecte teoretice aparținând domeniului studiilor literare și comparatiste provoacă o revizitare a vocabularului critic moștenit de la demersurile hermeneutice, fenomenologice, sau postmoderniste. Studiile transnaționale, World Literature, formalismul digital și studiile cantitative reprezintă, la ora actuală, una dintre cele mai bine dotate metodologic subdomenii de cercetare a producției literare și artistice, concentrându-și eforturile, în speță, asupra simplificării limbajului academic, prin eliminarea încărcăturii metaforice, în virtutea unei specializări a discursului despre literatură. Răspunzând la acest apel, lucrarea de față are drept obiect de cercetare unul dintre subgenurile romanești care ridică numeroase dificultăți la orice intenție de panoramare cantitativă. Romanul social a fost instrumentat, ca tipologie, de cele mai multe ori în absența unei definiții. Intenția acestei lucrări este de a retrasa multiplele instrumentări și semnificații primite de această tipologie și de a propune o specializare a acestui subgen, funcțională în demersuri cantitative și digitale.

Cuvinte-cheie: roman social, subgen, teoria genurilor, studii cantitative, formalism digital.

Full Text