MIHAI IOVĂNEL

POPULAR GENRES: SCIENCE FICTION AND FANTASY, DETECTIVE NOVEL, THRILLER


DOI: 10.33993/drl.2020.7.137.153
Author's coordinates: “G. Călinescu” Institute of Literary History and Theory, Romanian Academy., 13 September Str., sector 5, 050711, Bucharest, Romania.
Email: mhvnl@yahoo.com

POPULAR GENRES: SCIENCE FICTION AND FANTASY, DETECTIVE NOVEL, THRILLER
(Abstract)

This article presents from a historical point of view, starting from the 19th century to the present, the evolution of the main paraliterary genres in Romanian literature (science-fiction and fantasy literature, detective literature, thriller). The study is theoretically based on a double hypothesis. First, that the evolution of these genres follows the Fredric Jameson–Franco Moretti “law” according to which in peripheral cultures the novel is imported as a form of compromise between a Western form and local materials. Secondly, that the communist period (1948–1989) is the reference period for the development of the popular fiction in Romania.

Keywords: Romanian literature, science fiction, fantasy, detective fiction, thriller.


GENURI POPULARE: ROMAN ȘTIINȚIFICO-FANTASTIC ȘI FANTASY, ROMAN POLIȚIST, THRILLER
(Rezumat)

Acest articol prezintă din punct de vedere istoric, din secolul al XIX-lea până în prezent, evoluția principalelor genuri paraliterare din România (literatura science-fiction și fantasy, literatura polițistă, literatura de tip thriller). Studiul se bazează din punct de vedere teoretic pe o dublă ipoteză. În primul rând, că evoluția acestor genuri urmează „legea” Fredric Jameson–Franco Moretti potrivit căreia în culturile periferice romanul este importat ca o formă de compromis între o formă occidentală și un fond local. În al doilea rând, că perioada de referință pentru dezvoltarea ficțiunii populare în România este perioada comunistă (1948–1989).

Cuvinte-cheie: literatură română, science-fiction, fantasy, literatură polițistă, thriller.

Full Text