OVIO OLARU

DETECTIVE FICTION IN THE EAST


DOI: 10.33993/drl.2020.7.126.136
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: olaru.ovio@gmail.com

DETECTIVE FICTION IN THE EAST
(Abstract)

This study aims to shed light on some of the reasons behind the relative undersupply of crime fiction during communism. The article departs from the commercial nature of crime fiction and exposes the way in which its proliferation corresponded, in Western Europe, to the exponential increase in literacy at the end of the 19th century. Further on, the text addresses the mechanisms that dominated the Romanian publishing industry during the communist regime and how the paternalistic control exerted by the state apparatus virtually eliminated both translated crime fiction, as well as local renditions of foreign plots, whose ideological background were deemed incompatible to socialist society. Lastly, the present study focuses on post-communist evolutions in the book market, especially with respect to popular literature, whose import to East and Central-European countries reveals crucial contemporary cultural hierarchies.

Keywords: Scandinavian Noir, crime fiction, Eastern Europe, Romanian book market, (post)communism.


ROMANUL POLIȚIST. VARIAȚIUNI EST-EUROPENE
(Rezumat)

Acest studiu urmărește să explice producția aparent modestă de literatură polițistă din timpul perioadei comuniste. Articolul pornește de la o serie de argumente privind natura comercială a ficțiunii polițiste și dezvăluie cum proliferarea acestui gen a corespuns, în Europa de Vest a sfârșitului de secol XIX, unei creșteri exponențiale a gradului de alfabetizare al populației, alfabetizare cu care s-a aflat în constantă corelație. Un alt aspect discutat vizează mecanismele dominante ale pieței de carte românești din timpul regimului comunist și maniera în care controlul politic a împiedicat atât traducerea literaturii polițiste vestice, cât și emergența unei tradiții detectivistice clasice după model vestic plasate în imediata contemporaneitate, de vreme ce fondul ideologic al literaturii polițiste era considerat incompatibil cu societatea socialistă. Nu în ultimul rând, articolul urmărește mutația postcomunistă a pieței de carte și cu precădere în ceea ce privește literatura de consum, al cărei import în țările fostului bloc comunist dezvăluie o serie de ierarhii culturale cruciale pentru înțelegerea dezechilibrelor simbolice dintre centru și periferie.

Cuvinte-cheie: Scandinavian Noir, roman polițist, Europa de Est, piața de carte în România, (post)comunism.

Full Text