ADRIANA STAN

GENRES OF REALISM ACROSS THE FORMER COLD WAR DIVIDE.
NEOLIBERAL NOVELS AND SELF-FICTION


DOI: 10.33993/drl.2020.7.116.125
Author's coordinates: The Institute of Linguistics and Literary History Sextil Puşcariu, 21 Racoviţă Str., 400165 Cluj-Napoca, Romania.
Email: adrstan@yahoo.ca

GENRES OF REALISM ACROSS THE FORMER COLD WAR DIVIDE.
NEOLIBERAL NOVELS AND SELF-FICTION
(Abstract)

The article explores and correlates two genres of the new literary realism that emerged around the year 2000, as they were conceptualized and instantiated in fiction across the two sides of the Atlantic, in North America and Romania, respectively. The common background of this global wave of realism relates to the post-Cold War definitive entrenchment of neoliberalism and to its corresponding topics of personal identity, which provide the vantage point of the realist social observation. Despite the post-communist critical elite’s bias for topics of memory and communism, the genre of “self-fiction” that emerged in millennial Romanian literature shared with the “neoliberal novels” theorized in Anglo-American criticism an underlying compliance with status-quo capitalism and its defining myths of individuality.

Keywords: neoliberalism, realism, individualism, biographical writing, post-communism.


GENURI ALE REALISMULUI LA CEI DOI FOȘTI POLI AI RĂZBOIULUI RECE.
ROMANUL NEOLIBERAL ȘI AUTOFICȚIUNEA
(Rezumat)

Articolul dezbate și corelează două genuri ale noului realism literar apărut în jurul anului 2000, așa cum au fost conceptualizate și exemplificate în proză de cele două părți ale Atlanticului, în America de Nord și în România. Fundalul comun al acestui nou val realist îl constituie definitiva instituționalizare a neoliberalismului după încheierea Războiului Rece și privilegierea corespunzătoare a tematicilor ținând de identitatea personală, aceasta fiind și perspectiva din care este realizată observația socială realistă. În ciuda tendinței elitelor critice postcomuniste de a aprecia/supralicita temele memoriei și ale reprezentării comunismului, „autoficțiunea” dezvoltată în literatura română douămiistă poate fi corelată cu „romanul neoliberal” teoretizat în critica anglo-americană prin prisma raportării similare, duplicitare la status-quo-ul capitalist și la miturile sale specifice privind individualitatea.

Cuvinte-cheie: neoliberalism, realism, individualism, biografism, postcomunism.

Full Text