MAGDA WÄCHTER

THE ROMANIAN INTERWAR NOVEL.
DEFINITIONAL ATTEMPTS AND CONTROVERSIES


DOI: 10.33993/drl.2020.7.182.193
Author's coordinates: The Institute of Linguistics and Literary History Sextil Puşcariu, 21 Racoviţă Str., 400165 Cluj-Napoca, Romania.
Email: magdawachter@yahoo.com

THE ROMANIAN INTERWAR NOVEL.
DEFINITIONAL ATTEMPTS AND CONTROVERSIES
(Abstract)

Inspired by the European debates, Romanian literary theory focused on the problem of the novel during the fourth and the fifth decades of the twentieth century. Critics and prose writers representing different artistic directions came together to disapprove of the Romanian novel from a philosophical, social or ethnical perspective rather than from a literary one. While both traditionalists and modernists brought into question the very existence of the local epic creation, the latter succeeded in illustrating most of the modern trends and reached full maturity. Therefore, the theoretical dispute on the conditions of the novel seemed to suggest a nihilist passion specific to both traditional and modern Romanian literary thinking.

Keywords: novel, interwar, polemics, nihilism, literary theory.


ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC.
ÎNCERCĂRI DE DEFINIRE ȘI CONTROVERSE
(Rezumat)

Inspirată de dezbaterile din spaţiul cultural occidental, teoria literară românescă din deceniile al patrulea şi al cincilea ale secolului trecut ia în discuţie problema romanului. Critici şi prozatori de orientări din cele mai diverse se întâlnesc pentru a-şi exprima reticenţa faţă de această specie, mai curând din punct de vedere filosofic, social şi etic decât literar. În timp ce tradiţionaliştii şi moderniştii pun sub semnul întrebării însăşi existenţa romanului, acesta îşi află maturitatea deplină, abordând majoritatea formulelor narative la modă. Astfel, disputa teoretică pe marginea condiţiilor de posibilitate ale romanului sugerează mai degrabă o vervă nihilistă specifică deopotrivă tradiţionalismului şi modernismului românesc.

Cuvinte-cheie: roman, interbelic, polemică, nihilism, teorie literară.

Full Text