MANCA G. RENKO

“UNINVITED, HISTORY ENTERED OUR LIVES” THE POST-WORLD WAR I TRANSITIONS IN AUTOBIOGRAPHICAL PERSPECTIVE


DOI: 10.33993/drl.2023.10.18.42
Affiliation: The Research Centre of Slovenian Academy of Sciences (ZRC SAZU)
Contact details: Institute of Culture and Memory Studies ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Email: manca.renko@gmail.com

“UNINVITED, HISTORY ENTERED OUR LIVES” THE POST-WAR TRANSITIONS IN AUTOBIOGRAPHICAL PERSPECTIVE
(Abstract)

The article deals with the role of autobiographical writings of women intellectuals and their depiction of the post-war transitions. In foreground are the autobiographical texts of ten women (Rosa Mayreder, Zofka Kveder, Marija Jurić Zagorka, Marija Vinski, Anica Lokar, Hilde Spiel, Alma Mahler Werfel, Angela Vode, Salka Viertel, Gusti Jirku Stridsberg) of different nationalities, social groups, generations, professions and classes who through their writing, created a legacy that thematizes the topics of nostalgia, politics, family, war and gender. The article focuses on transnational and gender perspectives of autobiographical writings as a historical source for the early post-Habsburg era.

Keywords: transitions, gender, interwar period, transnational perspective, autobiography.


„NEINVITATĂ, ISTORIA A INTRAT ÎN VIEȚILE NOASTRE”. TRANZIȚII POST-PRIMUL RĂZBOI MONDIAL DIN PERSPECTIVĂ AUTOBIOGRAFICĂ
(Rezumat)

Articolul abordează rolul textelor autobiografice scrise de intelectuale în reprezentarea tranziției de după Primul Război Mondial. Analiza se concentrează pe autobiografiile a zece autoare (Rosa Mayreder, Zofka Kveder, Marija Jurić Zagorka, Marija Vinski, Anica Lokar, Hilde Spiel, Alma Mahler Werfel, Angela Vode, Salka Viertel, Gusti Jirku Stridsberg), de naționalități diferite și aparținând unor clase sociale, generații și profesii diverse, care au creat o tradiție a tematizării unor subiecte precum nostalgia, sistemul politic, familia, războiul și identitatea de gen. Articolul dezvoltă perspective transnaționale și de gen asupra scrierilor autobiografice în calitatea lor de resurse istorice pentru înțelegerea epocii post-habsburgice.

Cuvinte-cheie: tranziție, identitate de gen, perioada interbelică, perspectivă transnațională, autobiografie.

Full Text