IMRE JÓZSEF BALÁZS

LE SURRÉALISME EN 1947: THE EXPORT AND EXCHANGE OF IDEAS IN POST-WAR INTERNATIONAL SURREALISM


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.8.20
Author's coordinates: Babes Bolyai University, 21 Horea Str., 700506 Cluj-Napoca, Romania.
Email: balazsimrejozsef@gmail.com


LE SURRÉALISME EN 1947: THE EXPORT AND EXCHANGE OF IDEAS IN POST-WAR INTERNATIONAL SURREALISM
(Abstract)

Post-war Surrealism was often considered by contemporaries as no more than an appendix to the current’s glorious interwar period. However, the international dimension and impact of Surrealism was prominently acknowledged after the Second World War. The present article identifies the 1947 International Surrealist Exhibition as a site and model of mutual intellectual exchange and examines, from the point of view of the authors participating in the exhibition, the sort of importance that was attached to the participation itself, and the way in which these authors positioned themselves relative to Surrealism, before and after the event. Through these contributions and their preparation documented in letter exchanges, a post-war Surrealist network structure is outlined.

Keywords: Surrealism, network, mutual exchange, exhibition, Le Surréalisme en 1947, Bucharest Surrealist group, European School, post-war period.


SUPRAREALISMUL ÎN 1947: EXPORTUL ȘI SCHIMBUL DE IDEI ÎN SUPRAREALISMUL POSTBELIC INTERNAȚIONAL
(Rezumat)

Suprarealismul postbelic a fost adeseori considerat de contemporanii săi drept o simplă anexă a glorioasei perioade interbelice a curentului. Totuși, caracterul și impactul internaționale ale suprarealismului s-au făcut remarcate după cel de-al Doilea Război Mondial. Acest articol, fundamentat pe ideea că expoziția internațională Suprarealismul în 1947 a constituit o platformă și un model de interacțiune intelectuală autentică, examinează, pornind de la punctele de vedere exprimate de participanți, tipul de importanță acordat prezenței la expoziție, precum și modurile în care autorii s-au raportat la suprarealism înaintea și în urma desfășurării evenimentului. Prin intermediul respectivelor raportări, exprimate prin schimburi de scrisori, o întreagă rețea a suprarealismului postbelic poate fi reliefată.

Cuvinte-cheie: suprarealism, rețea, interacțiuni, expoziție, Suprarealismul în 1947, grupul suprarealist de la București, Școala Europeană, perioada postbelică.

Full Text