MAGDA WÄCHTER

“HOW DO WE HAPPEN TO BE INSPIRED?” LITERATURE SURVEYS FROM THE 1930s


DOI: https://doi.org/10.33993/drl.2019.6.162.169
Author's coordinates: The Institute of Linguistics and Literary History Sextil Puşcariu, 21 Racoviţă Str., 400165 Cluj-Napoca, Romania.
Email: magdawachter@yahoo.com


“HOW DO WE HAPPEN TO BE INSPIRED?”
LITERATURE SURVEYS FROM THE 1930s
(Abstract)

The question of creative inspiration, pertaining to aesthetics, poetics and the philosophy of culture, became the subject of literary review debates in the interwar period, in the context of a growing concern for authenticity. Under the title “Why Do You Write?” the literary review Facla launched a survey on this issue in 1935, to which over two hundred literati responded. The result was a genuine novel about writing, conveyed in the form of a cultural chronicle of those times. Extremely diverse, the answers oscillated among a multitude of perspectives ranging from empirical to social, political, psychological, metaphysical or mystical, raising, in fact, as many question marks. The discourse coordinates were framed by the register of interrogation and negation, through the cultivation of irony, paradox and the anti-literary profession of faith.

Keywords: inspiration, creation, survey, negation, authenticity.


„CUM SE ÎNTÂMPLĂ CĂ SUNTEM INSPIRAŢI?”
ANCHETE LITERARE DIN ANII 1930
(Rezumat)

Problema inspiraţiei creatoare, apanaj al esteticii, poeticii şi filosofiei culturii, devine obiectul unor dezbateri revuistice în perioada interbelică, în contextul preocupării pentru autenticitate. Sub titlul De ce scrieţi? revista Facla iniţiază în anul 1935 o anchetă pe această temă, la care participă peste două sute de literaţi. Ceea ce rezultă este un mic roman al scriiturii, sub forma unei cronici culturale de epocă. Extrem de diverse, răspunsurile oscilează între o multitudine de perspective, de la domeniul empiric la cel social, politic, psihologic, metafizic sau mistic, lăsând în urma lor tot atâtea semne de întrebare. Coordonatele discursului se păstrează constant în registrele interogaţiei şi negaţiei, prin cultivarea ironiei, paradoxului şi a profesiunii de credinţă antiliterară.

Cuvinte-cheie: inspiraţie, creaţie, anchetă, negaţie, autenticitate.

Full Text